1. Temat przewodni warsztatów to „Życie codzienne mieszkańców stanu Maharasztra w Indiach”. Dobór miejsc, w których będą odbywały się zajęcia i sesje fotograficzne będzie podporządkowany idei uchwycenia różnych aspektów życia codziennego mieszkańców wiosek i miast w których będą przeprowadzane.
 2. Po powrocie z warsztatów do Polski na Katedra OrientalistykiUAM zostanie zorganizowana wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników warsztatów
 3. Warsztaty są prowadzone przez profesjonalnego fotografa Andrzeja Mielcarka, który służy pomocą we wszelkich kwestiach związanych z fotografią oraz przez Mandara Purandare, lektora języka hindi na Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który będzie lokalnym przewodnikiem.
 4. Od uczestników warsztatów wymagane jest bezwzględne poszanowanie odmienności kulturowej mieszkańców odwiedzanych miejscowości.
 5. W warsztatach fotograficznych mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz osoby które ukończyły 14 lat znajdujące się pod opieką opiekuna prawnego.
 6. Warunkiem odbycia się warsztatów jest udział w nich co najmniej 3 uczestników. W przypadku mniejszej ilości uczestników wyjazd może dojść do skutku po indywidualnych ustaleniach z organizatorem. Maksymalna ilość uczestników warsztatów to 4 osoby.
 7. Warsztaty fotograficzne nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu Ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. W związku z tym każdy uczestnik w czasie trwania warsztatów jest odpowiedzialny za siebie i konsekwencje swojego postępowania.
 8. Organizator nie odpowiada za uczestników warsztatów. W trakcie trwania warsztatów organizator będzie na bieżąco informował uczestników o zasadach panujących w danym miejscu , uwarunkowaniach prawnych i obyczajowych.
 9. Każdy z uczestników warsztatów odpowiada we własnym zakresie w za:
  • posiadanie ważnego paszportu (z datą ważności co najmniej pół roku dłuższą od daty planowanego powrotu )
  • posiadanie ważnej wizy turystycznej (organizator na życzenie uczestnika warsztatów może pomóc w jej uzyskaniu )
  • zakup biletu lotniczego do Bombaju (organizator na życzenie uczestnika warsztatów służy poradą i pomocą przy zakupie biletu lotniczego).
  • posiadanie ubezpieczenia turystycznego
  • zalecane szczepienia profilaktyczne (przy wyjazdach do Indii nie ma szczepień obowiązkowych)
  • posiadanie sprzętu fotograficznego umożliwiającego aktywne uczestnictwo w warsztatach (organizator służy pomocą w doborze odpowiedniego sprzętu fotograficznego)
  • zakup biletów i finansowanie za siebie opłat za lokalne bilety wstępu, środki transportu:pociągi, autobusy, taksówki riksze itd.
  • noclegi i wyżywienie – organizator zna doskonale lokalne uwarunkowania i może służyć radą pomocą w tym zakresie. Organizator będzie proponował grupowe rozwiązania na zasadzie składkowej. Należy mieć na uwadze, że rozwiązania proponowane przez organizatora będą tanie lecz o niskim lub średnim standardzie – w Indiach warunki życia i standardy usług są na nieporównywalnie niższym poziomie niż w Europie. Każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość dokonania innego indywidualnego wyboru w tym zakresie.
 10. Lot do Bombaju odbywa się wspólnie całą grupą. Dokładne miejsce, dzień i godzina wylotu zostaną ustalone nie później niż 40dni przed rozpoczęciem warsztatów. Każdy z uczestników ma możliwość rezerwacji lotu powrotnego w innym niż ustalony przez organizatora terminie (jeżeli chce np. zostać dłużnej w Indiach lub skrócić swój pobyt).
 11. Wylot do Bombaju odbędzie się z jednego z następujących miast: Warszawa, Poznań lub Berlin. Miejsce wylotu zależy od aktualnej oferty i promocji linii lotniczych (chcemy aby koszty przelotu były możliwie niskie).
 12. Wystąpienie zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w warsztatach przez uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu przez organizatora wynagrodzenia.
 13. Istnieje możliwość bezpłatnego zrzeczenia się uczestnictwa w warsztatach na rzecz innej osoby o ile spełnia ona warunki uczestnictwa określone w niniejszym regulaminie.
 14. Aby wziąć udział w warsztatach fotograficznych należy w kolejnych krokach:
  • wysłać e-mail na adres: andrzej@mielcarek.net (w mailu powinny znaleźć się następujące informacje: imię nazwisko, telefon, miasto, ewentualne uwagi i oczekiwania dotyczące warsztatów) ,
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulaminem,
  • podpisać z organizatorem umowę uczestnictwa w warsztatach fotograficznych
  • uiścić zaliczkę w wysokości 1/3 ceny warsztatów.
 15. Jeżeli warsztaty nie dojdą do skutku z winy organizatora np. z powodu zbyt małej ilości chętnych uczestnikom zostaną wrócone niezwłocznie wszystkie środki które wpłacił na poczet zaliczki.